Zoeken

Passend onderwijs voor iedere jongere in Tilburg door Thuiszitterspact

De gemeente Tilburg en de schoolbesturen uit Tilburg van samenwerkingsverband Portvolio ondertekenden op 28 februari het Thuiszitterspact voortgezet onderwijs, dat langdurig verzuim onder jongeren moet voorkomen.

Centraal in de afspraken staan het vroegtijdig signaleren van verzuim en het op maat ondersteunen van jongeren die uit dreigen te vallen op school of al niet meer naar school gaan. De bedoeling van de afspraken is dat er in het schooljaar 2020/2021 geen enkele jongere langer dan 3 maanden thuiszit zonder een passend aanbod van onderwijs of zorg. In het primair onderwijs zijn hier in Tilburg al afspraken over gemaakt.

Lees het volledige artikel hier.


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij