Zoeken

TOPdossier ontwikkeld

Binnen ons samenwerkingsverband was grote behoefte aan een digitaal groeidocument dat gegevens ophaalt uit de verschillende leerlingvolgsystemen; dit om bureaucratie te verminderen. Het afgelopen jaar is met input van ouders, scholen, jeugdhulp, leerplicht en leerlingenvervoer een webbased ‘1kind1plan’ ontwikkeld. We noemen dit TOPdossier (Totaal Ontwikkel Plan).

Gebruiksvriendelijk

Gebruikersvriendelijkheid vonden we belangrijk. Het TOPdossier moet het gesprek – de gezamenlijke analyse en het plan – ondersteunen en dan wil je niet verdwalen in knoppen, pagina’s en teksten. Invullen tijdens het gesprek leek ons handig en beter. We wilden een hulpmiddel dat stapsgewijs helpt om een ‘TOP’-plan te maken waar kind, ouders, school en eventuele andere professionals achter staan en waar iedereen gemotiveerd aan wil werken. Wil een plan succesvol zijn, dan is instemming met de aanpak van alle partijen belangrijk. Zeker die van ouders. Dit is in het programma ingebouwd. Privacy stond ook bovenaan ons verlanglijstje. Er is voor gezorgd dat we daaraan voldoen.

Eerste reacties positief

TOPdossier, als digitaal platform, is vanuit deze wens ontwikkeld en wordt nu op alle scholen in onze regio geïmplementeerd. De reacties zijn positief omdat het TOPdossier handelingsgericht werken (HGW) en een ontwikkelingsperspectiefplan in één is. Ook de reactie van Noëlle Pameijer (ontwikkelaar HGW) is positief: “Het ziet er mooi uit, toegankelijk, vriendelijk en helder, de zeven principes van HGW komen erin terug, de gekleurde HGW-cyclus als terugkerend houvast, prachtig.”

Samen maken we een plan

Er is niet alleen plaats voor een aanpak voor leren – onderwijs, maar ook voor ouders, jeugdhulp en zorg. Onderwijs, zorg en opvoeding komen samen. Ook afspraken over de bekostiging worden er in vastgelegd. Voor een toelaatbaarheidsverklaring is er de TLV-toolbox.
Naast de omgeving voor scholen zijn we nu druk met de ontwikkeling van een omgeving voor het samenwerkingsverband dat met respect voor privacy gegevens uitwisselt voor kwaliteitszorg, de deskundigencommissie en de TLV-administratie.

Vanuit draagvlak zijn alle partijen verbonden met één dossier.

Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland

 


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij