Zoeken

Regionale bijeenkomsten Maatwerk en flexibilisering

Om iedere leerling een passende onderwijsplek te bieden en zo thuiszitten te voorkomen, zijn maatwerk en flexibilisering onmisbaar. In het veld leven er verschillende vragen rond maatwerk en flexibilisering. Welke vormen van maatwerk zijn er? Hoe realiseer je meer variatie in het aanbod? Welke creatieve oplossingen zijn er voor een dekkend aanbod? Wat kan er op een reguliere school? Wat heb je – als regulier onderwijs – nodig van het VSO om een dekkend aanbod te creëren? En welke type afspraken wil je maken met partners om inclusiever onderwijs mogelijk te maken? Welke wettelijke ruimte is er voor maatwerkmogelijkheden?

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO en de PO-Raad organiseren in samenwerking met het ministerie van OCW, het NJi en het programma Maatwerk van de VO-raad drie regionale bijeenkomsten over verschillende vormen van maatwerk. Deze bijeenkomsten zijn een verdieping op de Landelijke Actieweek Thuiszitters van 8 t/m 12 mei.

Eigen maatwerkprogramma

Tijdens deze praktische bijeenkomst krijgen deelnemers eerst een toelichting over verschillende vormen van maatwerk. Vervolgens stellen ze een eigen ‘maatwerkprogramma’ samen. Tijdens de bijeenkomst leveren praktijkvoorbeelden inspiratie, zijn er deskundigen aanwezig om vragen te beantwoorden en is er ruimte voor het onderlinge gesprek en kennisdeling.

Welke vraag?

Om de bijeenkomst zo veel mogelijk af te stemmen op de vragen die leven in het veld, vragen we deelnemers om bij aanmelding een ‘maatwerk’-vraag mee te sturen. De organisatie doet haar best de antwoorden op deze vragen zo veel mogelijk terug te laten komen in het programma. Ook kunnen deelnemers bij aanmelding aangeven of en wanneer zij een praktijkvoorbeeld willen presenteren.

Praktische informatie

Data, tijd & locatie:
Woensdag 31 mei 2017, 9.30 – 14.00 uur (Buitensociëteit Zwolle, Stationsplein 1 te Zwolle)
Donderdag 1 juni 2017, 12.00 – 17.00 uur (Van der Valk Rotterdam-Blijdorp, Energieweg 2 te Rotterdam)
Woensdag 7 juni 2017, 12.30 – 17.30 uur (Regardz Gele Kegels, Kennedyplein 1-5, Eindhoven (navigatie: Kennedyplein 80))
Voor wie: Samenwerkingsverbanden, scholen, gemeenten en jeugdhulp/ zorg
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomst.

Aanmelden: Via dit formulier


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij