Zoeken

Vier regionale themaconferenties ‘Dubbel bijzonder’ in maart 2018

Wil je in één namiddag en avond op de hoogte zijn van landelijke én regionale ontwikkelingen m.b.t. passend onderwijs voor begaafde leerlingen in basis en voortgezet onderwijs?

Op 13, 15, 21 en 22 maart zijn er vier regionale conferenties met als thema ‘Dubbel bijzonder’ (begaafde leerlingen met kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen). Op deze conferenties is tevens aandacht voor stimulerend signaleren en brede talentontwikkeling door middel van verrijkend (peergroep) onderwijs en voor de begeleiding van begaafde kinderen die (tijdelijk) dreigen uit te vallen of thuiszitten. Er is volop gelegenheid tot uitwisseling en netwerken met andere collega’s in de regio.

Begaafdheid
De regionale conferentie is bedoeld voor coördinatoren/specialisten/ coaches op het gebied van begaafdheid, leraren, schoolleiders, bestuurders, onderwijsondersteuners, jeugdhulpverleners, leerplichtambtenaren en andere betrokkenen rondom de begeleiding van begaafde kinderen.

Ook voor experts en trainers
Ben je expert en/of trainer op het gebied van ‘dubbel bijzonder’? Neem dan ook deel aan de train-de-trainer die voorafgaand aan de conferentie van 13:00 – 16:00 uur plaatsvindt. Laat je inspireren en ontvang diverse hulpmiddelen waarmee je het belang van passende ondersteuning voor dubbel bijzondere leerlingen verder kunt uitdragen.

Kijk op de website van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling voor het volledige programma, aanmelding en kosten.


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij