Zoeken

Scan passend onderwijs vo: inzicht en gesprekstof

Een mooi instrument om het gesprek over passend onderwijs mee op gang te brengen. Dat is de scan passend onderwijs, die al weer ruim een jaar op de website van de VO-raad te vinden is. “Een prima middel om meer inzicht te krijgen in hoe de school ervoor staat als het om passend onderwijs gaat.”

De scan is ontwikkeld door het Steunpunt Passend Onderwijs samen met CNV Onderwijs, de AOb, het NJI, NVS-NVL en een aantal scholen en samenwerkingsverbanden. Het idee achter de 58 vragen (‘stellingen’) en de manier waarop de uitkomsten gepresenteerd worden, is simpel: je kunt de voortgang van passend onderwijs op school evalueren en kijken welke verbeteringen er nog zijn.

Lump sum

Gerjan van Dijken, directeur Sprengeloo, een brede VMBO en mavo, heeft gezien hoe het werkt: “Wij hebben de scan uitgezet onder twee leden van de directie, een aantal mentoren, de ondersteuningscoördinator en de mensen van ons Expertisepunt. Zo konden we een goed beeld krijgen van hoe we hier denken over de ontwikkeling van passend onderwijs.” Wat bijvoorbeeld opviel was dat de mensen buiten de directie weinig zicht hebben op de financiële kant van de zaak. “Je ziet dat passend onderwijs breed geaccepteerd wordt, maar voor mij was wel een leermoment dat ik blijkbaar beter moet communiceren over hoeveel de school investeert in de ondersteuning en waar we de lump sum-financiering aan besteden.”

Zinvol

Daarnaast zag hij dat ‘informatie’ een belangrijk onderwerp is om aandacht aan te geven. “Maar dat is eigenlijk standaard zo: hoe informeer je iedereen, zodat iedereen precies weet wat er aan de hand is? Dat is voor een school met 1000 leerlingen en 100 man personeel altijd wel een punt dat naar voren komt. Maar ook dat laat zien of we de ontwikkelingen op de juiste manier ingezet hebben. Ik vind de scan dus een heel zinvol instrument om de verschillende onderdelen van de ontwikkeling naar passend onderwijs mee in beeld te brengen.”

Visitatieteam

Iedere professional die betrokken is bij onderwijs en leerlingen kan de scan invullen. Maar er staat wel hier en daar wat termen in die specifiek met passend onderwijs te maken hebben. “Voor leraren die alleen maar voor de klas staan, kan dat soms wat lastig zijn”, zegt Frederike van Uden, IB’er bij vmbo Talentstad. Overigens geeft zij aan dat je de scan niet integraal hoeft over te nemen. “Ik heb de scan eerst persoonlijk gedaan, omdat ik een instrument zocht voor het visitatieteam waar ik in zit. Met dat team gaan we de scholen van het samenwerkingsverband langs en dan willen we ze ook een scan laten doen. Op basis van de scan passend onderwijs hebben we een eigen scan gemaakt, omdat bij ons de focus net even anders ligt. We willen weten of leerkrachten op de hoogte zijn van passend onderwijs, maar daarnaast of ze wat er in het OPP (onderwijsperspectief) staat ook daadwerkelijk doen.” Maar ook zij is over die basis te spreken: “Zo’n scan invullen is eigenlijk heel makkelijk en de vraagstelling is duidelijk. Het is een heel goed meetinstrument voor onze scholen.”

Vul de scan in op www.scanpassendonderwijs.nl


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij