Zoeken

Staatssecretaris bezoekt bijzondere scholen voor kinderen met en zonder beperking

Staatssecretaris Sander Dekker ging onlangs op bezoek bij de Bolster in Sint-Michielsgestel en Het Speleon in Uden. Twee bijzondere scholen, waar kinderen met en zonder beperking samen in de klas zitten. Bij Het Speleon zijn het kinderen met en zonder taalontwikkelingsstoornis (TOS); bij de Bolster horende, dove en slechthorende kinderen. Speciale vormen van passend onderwijs.

Sander Dekker bezocht eerst openbare basisschool de Bolster in Sint-Michielsgestel, waar een vaste leerkracht, tolk en een leerkracht Kentalis voor de klas staan. De staatssecretaris was benieuwd hoe het werkt in de klas. Een leerling uit groep 6: “In de les moeten we altijd de microfoons gebruiken, zodat de kinderen die slechthorend of doof zijn alles ook kunnen horen. Bij het spelen moet je iemand aantikken in plaats van roepen. En soms moet je een vraag herhalen.” Leerling Lynn: “We zijn super blij dat we bij elkaar in de klas zijn gekomen. We leren veel meer, bijvoorbeeld gebaren.”

Ontzettend goed luisteren

“Ik vind het heel bijzonder om te zien dat jullie misschien eerst wel een beetje moesten wennen, maar dat het nu hartstikke gewoon is”, reageerde Sander Dekker. Ook kregen de leerlingen tijdens het bezoek een mooi compliment van hun juf: “Alle leerlingen luisteren ontzettend goed naar elkaar en ze praten om de beurt, om te zorgen dat de tolk het goed kan tolken. Eerst was het wennen, maar nu gaat het vanzelf. Ze hoeven daar niet meer over na te denken.”

Hierna bezocht Dekker basisschool Het Speleon in Uden, waar hij een rondleiding kreeg en in gesprek ging met medewerkers. Bij deze school zitten kinderen met en zonder taalontwikkelingsstoornis samen in de klas en werken medewerkers van regulier en speciaal onderwijs ook intensief samen.

Mediumvoorziening

Dit is een bijzondere vorm van passend onderwijs. Kinderen met een beperking in horen of communiceren krijgen een onderwijsarrangement licht of medium. Dit houdt in dat zij onderwijsondersteuning op de reguliere school krijgen. Als er meerdere kinderen met een medium onderwijsarrangement naar één reguliere school gaan, heet dat een mediumvoorziening. Bij deze scholen, zoals de Bolster en Het Speleon, hebben alle medewerkers veel kennis van de beperking. Ook zijn er dagelijks cluster-2-experts van Kentalis aanwezig om de leerlingen extra te ondersteunen. Op deze manier wordt de expertise van het speciaal onderwijs (cluster 2) en regulier onderwijs uitgewisseld.

Een goed voorbeeld van een school die vergelijkbaar is met Het Speleon, is De Harmpje Visserschool uit Urk. Deze video laat zien hoe dat gaat: kinderen met  een taalontwikkelingsstoornis samen met andere kinderen in de klas.


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij