Zoeken

Sterke samenwerking ouderorganisaties en Siméa

Leerlingen in de speciale scholen moeten goed onderwijs ontvangen en de leerlingen in het reguliere onderwijs moeten de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Dit vinden zowel de besturen van de Ouderorganisaties FOSS en FODOK als de Instellingen voor het onderwijs en de ondersteuning aan dove, slechthorende leerlingen verenigd in stichting Siméa.

De besturen van de ouderorganisaties en van de instellingen hebben een convenant opgesteld en ondertekend op 8 oktober 2015. Doel is de samenwerking te versterken en daarmee de kwaliteit van het speciaal onderwijs en de begeleiding in het regulier onderwijs verder te verbeteren.

Daarnaast zijn er twee nieuwe publicaties te vinden op de website van stichting Siméa:

  • Een goed besluit is een gezamenlijk besluit (5-11-2015)
    De instellingen vinden het belangrijk dat ouders partner zijn bij het tot stand komen van de besluiten over het onderwijs of de ondersteuning aan hun kind. In de notitie “een goed besluit is een gezamenlijk besluit” geven de instellingen aan hoe zij die betrokkenheid van ouders willen realiseren.
  • Nu beschikbaar: “Zoek aanmeldpunt” (27-10-2015)
    Gemakkelijk het aanmeldpunt in uw regio vinden? Dat kan nu met “Aanmeldpunt zoeken” op deze website. Door de gemeente in te vullen waar u woont verschijnt direct het juiste aanmeldpunt met bijbehorende gegevens.

Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij