Zoeken

Terugblik Informatiebijeenkomst opting out lwoo

Sinds 1 januari 2016 kunnen samenwerkingsverbanden afwijken van de landelijke regels voor de toewijzing van leerwegondersteuning onderwijs (lwoo), via de zogenoemde ‘opting out’. Inmiddels zijn er al 26 samenwerkingsverbanden die werken met opting out. Op 23 maart organiseerden OCW en het Steunpunt passend onderwijs een bijeenkomst voor samenwerkingsverbanden waarin veel kennis en informatie over opting out werden uitgewisseld.

In de bijeenkomst is gesproken over verantwoording vanuit scholen en samenwerkingsverbanden en heeft het onderzoeksbureau Oberon resultaten uit het onderzoek rondom opting out gepresenteerd. Uit deze resultaten blijkt welke vormen van opting out gekozen worden. Zo kun je als samenwerkingsverband bijvoorbeeld kiezen om wel of geen aanwijzingen lwoo af te geven, om leerlingen nog als lwoo-leerlingen te registreren of om de lwoo-licenties binnen het samenwerkingsverband voor de scholen los te laten.

De meest genoemde beweegreden van samenwerkingsverbanden om aan opting out deel te nemen is het kunnen bieden van passende ondersteuning. Daarnaast was er in de bijeenkomst ruimte voor de samenwerkingsverbanden om ervaringen uit te wisselen. Uit de bijeenkomst bleek dat er nog veel vragen leven bij de samenwerkingsverbanden. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de lwoo-correctie op de opbrengstenbeoordeling vanuit de inspectie? Of de gevolgen voor de bevoegdheden van docenten? Hoe geven we de overgang van po naar vo vorm?

Om de vragen van de samenwerkingsverbanden te beantwoorden worden de handreikingen met meer informatie over opting out momenteel aangevuld met informatie vanuit het onderzoek, deze zullen in volgende nieuwsbrieven worden verspreid. Daarnaast wordt er op 20 september dit jaar een vervolgbijeenkomst georganiseerd. Voor meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden voor opting out kunt u terecht op deze website  of met vragen bij het Steunpunt passend onderwijs.

Uiteraard is er ook gesproken over de vervolgstappen rondom de inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs. Bij het Steunpunt passend onderwijs kunt u hier meer informatie over vinden.


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij