Zoeken

Staatssecretaris Dekker over thuiszittersrapport Kinderombudsman

Vandaag heeft de Kinderombudsman Marc Dullaert zijn rapport gepubliceerd over leerlingen die lange tijd geen onderwijs volgen en thuiszitten. Passendonderwijs.nl vroeg staatssecretaris Dekker naar zijn eerste reactie op het rapport.

Een stevig rapport met heldere adviezen. Wat gaat u ermee doen?

“Kinderombudsman Dullaert heeft veel werk verzet. Het rapport biedt absoluut waardevolle aanknopingspunten. Onze inzet is hetzelfde: thuiszitten tegengaan en kinderen de kans geven om onderwijs te volgen waar ze recht op hebben. Als de overheid kan bijdragen aan dit doel, zal ik dat niet nalaten.”

Wat spreekt u het meest aan?

“Ik deel zijn analyse dat er meer ruimte moet komen voor maatwerk en flexibiliteit. Het ene kind is het andere niet, dus dat vraagt om precieze oplossingen. De komst van passend onderwijs – de naam zegt het al – zal scholen beter in staat stellen om maatwerk te leveren. Alle scholen in een regio gaan beter met elkaar samenwerken. De extra ondersteuning aan leerlingen wordt dan dichter bij het kind in de klas georganiseerd. Scholen kunnen zo samen met ouders beter bepalen welk kind welke ondersteuning nodig heeft. Kinderen die nu nog thuiszitten, krijgen zo meer kans op een plek op school.”

De Kinderombudsman pleit voor een thuiszittersakkoord. Komt dat er wat u betreft ?

“Of een thuiszittersakkoord dé oplossing is voor kinderen moet nog worden bezien. Als een akkoord alleen maar een hoop papier met goede bedoelingen oplevert, dan moeten we er niet aan beginnen. Daar is geen kind bij gebaat. Waar kinderen wel bij gebaat zijn, is een plek op school. Gemeenten die erin slagen om het aantal thuiszitters drastisch terug te brengen – en die zijn er – vechten als een leeuw om kinderen weer naar school te krijgen. Actieve gemeenten en wethouders onderwijs, dat is het begin van de oplossing. Er kan dus al veel. Of een thuiszittersakkoord helpt, daar ga ik goed over nadenken. In principe sta ik overal voor open als dat kinderen de kans geeft om weer naar school te gaan.”

Kinderen moeten meer gebruik kunnen maken van thuisonderwijs, zo vindt de Kinderombudsman. Wat vindt u daarvan?

“Thuisonderwijs is wat mij betreft nooit een volwaardige vervanger van school. School is zo veel meer dan thuis rekensommen uit een boekje leren. De keuze van de Kinderombudsman voor thuisonderwijs als alternatief voor school wijs ik dan ook om meerdere redenen af. Er is geen zicht op kwaliteit van het thuisonderwijs en leerlingen worden onttrokken aan een belangrijke functie van het onderwijs: het ontmoeten en leren omgaan met andere kinderen. Naar school kunnen met vriendjes en vriendinnetjes is voor veel kinderen die onverhoopt thuiszitten het grootste gemis, zo blijkt ook uit het rapport. Soms zijn er zwaarwegende redenen dat kinderen tijdelijk thuisonderwijs krijgen, maar daarbij is wel altijd de inzet om hen op termijn weer gewoon naar school te laten gaan. Ouders, scholen en overheid hebben overigens allemaal een verantwoordelijkheid. Uit ervaring weet ik dat de sleutel tot succes ligt in een goed georganiseerde leerplicht en meedenkende en meewerkende scholen én ouders. Als die gouden driehoek goed functioneert, dan neemt ongewenst thuiszitten navenant af, daar ben ik van overtuigd.”

Wanneer kunnen we uw uitgebreide reactie tegemoet zien?

“Ik ga het rapport eerst goed bestuderen, maar ik verwacht voor de zomer met een reactie te komen.”

Lees het rapport ‘Van leerplicht naar leerrecht’ van de Kinderombudsman.

Bekijk de website van de Kinderombudsman.


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij