Zoeken

Tweede subsidieronde voor onderzoek naar Gedrag en Passend Onderwijs

Het NRO stelt subsidie beschikbaar voor onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers voor onderzoek binnen de thematiek van Gedrag en Passend Onderwijs. Dit moet concrete en bruikbare producten opleveren waarmee onderwijsinstellingen hun praktijk kunnen vernieuwen en verbeteren. Op dit moment is de tweede subsidieronde geopend voor driejarige, praktijkgerichte onderzoeksprojecten. Dit meldt NRO.

Eén van de doelstellingen van passend onderwijs is dat meer kinderen een plek in het reguliere onderwijs vinden, zodat minder leerlingen naar het speciaal onderwijs worden verwezen. Bij de uitvoering van passend onderwijs worden door leraren in het regulier onderwijs meerdere knelpunten ervaren. Voorbeelden daarvan zijn de extra werkdruk die het met zich meebrengt, het ontbreken van vaardigheden om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben goed te bedienen, en het gegeven dat de aandacht die deze leerlingen vragen ten koste gaat van de andere leerlingen.

In het speciaal onderwijs ervaren leraren ‘verdichting’ van de problematiek. Het gegeven dat meer leerlingen met een gedragsprobleem doorstromen naar het regulier onderwijs of daar blijven, leidt ertoe dat speciale scholen nog vooral leerlingen met zware en complexe problematiek hebben.

Op dit moment is de tweede subsidieronde geopend voor onderzoek binnen deze thematiek. In het programma krijgen verschillende onderzoeksperspectieven de aandacht, te weten: het perspectief van de schoolcultuur, het perspectief van de leraar en het perspectief van de leerling.

Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij