Zoeken

Waarom zou je als school een zorgleerling toelaten?

De Monitor van KRO NCRV maakte een nieuwe uitzending rondom passend onderwijs. Dit keer ging het om de vraag: ontvangen scholen voldoende middelen om zorgleerlingen de extra ondersteuning te bieden die ze nodig hebben?

Een crue vraag wellicht, zegt De Monitor, maar ze stellen hem toch. Want: ‘los van de idealen die scholen en hun leerkrachten ongetwijfeld hebben, zit er ook een grens aan de tijd en het geld die zij voor deze leerlingen in kunnen zetten. De vraag is waar die grens ligt. En welk belang scholen überhaupt hebben bij het aannemen van zorgleerlingen (autisme, dyslexie, ADHD, etc) sinds de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014.’

Ze zetten de voor- en nadelen op een rij.

Bekijk de uitzending of lees het begeleidende artikel op de website van De Monitor: www.demonitor.ncrv.nl.


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij