Zoeken

“We moeten het speciaal onderwijs opnieuw positioneren”

Met de invoering van passend onderwijs verandert de verhouding tussen het regulier en speciaal onderwijs. Wat betekent dat voor het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so)? Als projectleider van de stuurgroep ‘Speciaal onderwijs in de transities’ wil Erik Dannenberg helpen voorkomen dat leerlingen in het speciaal onderwijs tussen wal en schip vallen.

Aandacht voor meervoudige problemen

Dannenberg werkte 20 jaar met moeilijke groepen, onder meer in de verslavingszorg en crisiszorg. Hij kreeg in die periode scherp zicht op waar de zorg aan deze groepen tekort doet. “Het bleek vooral mis te gaan bij meervoudige problemen. Bij 1 probleem pas je in een vakje. Zijn het er meer? Dan weten we er geen raad meer mee.” Volgens Dannenberg moet er bij de 3 decentralisaties en passend onderwijs voldoende aandacht zijn voor deze groep. Juist voor hen is goede samenwerking tussen onderwijs en zorg essentieel. “Het is mijn droom dat leden van het wijkteam ook in de scholen werken, zodat ze problemen op tijd kunnen signaleren.”

Minder gesegregeerde vormen van speciaal onderwijs

Als projectleider begeleidt Dannenberg het speciaal onderwijs bij alle veranderingen waar het de komende jaren voor staat. “De veranderingen in onderwijs en zorg hebben mega-impact op het (v)so. Daarom moeten we nu opnieuw de positie van het speciaal onderwijs bepalen.” Door de invoering van passend onderwijs zullen er in de toekomst veel minder gesegregeerde vormen van speciaal onderwijs komen. Volgens Dannenberg is dat een heel goede ontwikkeling. “We houden leerlingen zo veel mogelijk in het ‘gewone leven’, en brengen de expertise naar hen toe. Want zoals ik eens op een whiteboard in een school heb zien staan: special education is a service, not a place.”

Passend onderwijs laden met een samenlevingsvisie

Wat volgens Dannenberg een groot voordeel is van meer ‘inclusief’ onderwijs, is dat kinderen leren omgaan met kinderen met een beperking. “Op dit moment verdwijnt de kennis over beperkingen en stoornissen steeds meer. Daardoor willen bijvoorbeeld minder werkgevers iemand met een beperking aannemen. Dit wordt al in de kindertijd gezaaid.” Volgens Dannenberg moeten we in Nederland een voorbeeld nemen aan het onderwijs in Canada. “Ik vind dat we passend onderwijs moeten laden met een samenlevingsvisie gericht op onderwijs, zorg en participatie. Een includerende samenleving, in plaats van mensen op hun beperking te sorteren en apart te zetten.”

Ontvlechting en invlechting (v)so

Een van de onderwerpen waar de stuurgroep aan werkt is de ‘ontvlechting en invlechting’ van het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs worden ontvlochten en opnieuw ingevlochten in het primair en voortgezet onderwijs. Dit is opgenomen in de bestuursakkoorden die zijn opgesteld door de PO-Raad, de VO-raad en het miniserie van OCW. De bedoeling is dat het vso dan onder het wettelijk kader van het voortgezet onderwijs gaat vallen in plaats van het primair onderwijs. Dannenberg: “Dat is veel logischer. Het vso moet gericht zijn op waar de leerlingen naartoe gaan, en niet op waar ze vandaan komen. Zodra het vso onder het vo valt, kunnen er, waar nodig, ook eerstegraadsleerkrachten lesgeven.”

Gesprek in de regio

De komende maanden gaat de werkgroep invlechting op 6 plekken in het land met scholen in gesprek over de mogelijke effecten van de ontvlechting en invlechting van het (v)so. “Zijn er bijvoorbeeld kleine (v)so-scholen die dan aan de opheffingsnorm komen? We gaan naar verschillende regio’s, dus krimpregio’s en groeiregio’s, om een goed beeld te krijgen van de effecten in het hele land. Op basis daarvan kunnen de voorstellen voor de invlechting nader worden vormgegeven. Sowieso blijven we de komende jaren monitoren hoe de veranderingen in het (v)so zich voltrekken.”

Meer informatie

‘Speciaal onderwijs in de transities’ is een samenwerking tussen LECSO, de PO-Raad, VO-raad en het ministerie van OCW. Meer weten? Neem contact op met Erik Dannenberg via 06 53 23 40 66 of e.dannenberg@lecso.nl.


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij