Zoeken

Website voor Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs ging in januari 2013 van start. Het steunpunt helpt bij de inrichting van medezeggenschap binnen passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. Ouders, personeelsleden, leerlingen (voortgezet onderwijs) en medezeggenschapsraden kunnen er voor (gratis) informatie, voorlichting en advies terecht. Ook helpt het steunpunt directeuren en bestuurders bij de medezeggenschap binnen passend onderwijs en de oprichting van de ondersteuningsplanraad.

Helpdesk passend onderwijs

Het steunpunt heeft sinds 2 april een website, waarop u alle informatie over medezeggenschap binnen passend onderwijs kunt vinden: www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl. Een belangrijk onderdeel van de website is de helpdesk. Bij ‘Vraag & Antwoord’ vindt u het antwoord op de meestgestelde vragen over medezeggenschap en passend onderwijs. Mocht uw vraag er niet bij staan, dan kunt u via ‘Stel uw vraag’ direct uw vraag aan de helpdesk stellen. U kunt ook telefonisch contact opnemen. U kunt de helpdesk op werkdagen bereiken via 0800 – 270 04 00 (gratis). Ouders kunnen van 10.00 tot 15.00 uur bellen en personeelsleden van 12.00 tot 17.00 uur.

Modellen en handreikingen

Op de website zijn diverse modellen en handreikingen gratis beschikbaar. Binnenkort vindt u er een modelreglement en -statuut voor de ondersteuningsplanraad (OPR). De komende periode voegt het steunpunt hier nog diverse handreikingen en modellen aan toe. Zoals een handreiking voor een MR die advies wil uitbrengen over het schoolondersteuningsprofiel, een stappenplan om een OPR op te richten en een en model voor een faciliteitenregeling.

Voorlichting en begeleiding

Wilt u meer weten over wat passend onderwijs betekent voor de medezeggenschap? Of wilt u begeleiding en advies voor het oprichten van de OPR? Ook dat biedt het steunpunt kosteloos aan. Trainers en adviseurs van het steunpunt komen naar u toe om (G)MR’en (en andere geïnteresseerden) in uw samenwerkingsverband te informeren over de OPR of het schoolondersteuningsprofiel. Een begeleidingstraject voor het oprichten van de ondersteuningsplanraad is een andere mogelijkheid. Meer informatie over de diverse voorlichtingsmogelijkheden en begeleidingstrajecten vindt u op de website. U kunt hier ook direct advies aanvragen.

Meer over het steunpunt

Het steunpunt is een initiatief van de vakbonden (AOb, AVS, CNV-Onderwijs, FvOv), leerlingorganisatie (LAKS) en landelijke ouderorganisaties (Balans, CG-raad, Platform VG, LOBO, NKO, OUDERS & COO en de Vereniging Openbaar Onderwijs). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert het steunpunt.

Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs
Postadres: Postbus 60182, 1320 AE Almere
Telefoonnummer: (036) 536 87 18
Telefoonnummer helpdesk: 0800 – 270 04 00 (gratis)
E-mail: info@medezeggenschap-passendonderwijs.nl
www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl 


Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij