Zoeken

Evaluatie passend onderwijs

Tijdens de implementatieperiode van passend onderwijs (2014-2020) wordt het beleid geëvalueerd. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek laat hiervoor een evaluatieprogramma uitvoeren door een consortium van onderzoekers.

De hoofdvraag van het programma is:

Welke impact heeft passend onderwijs op het handelen van:
• Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en schoolbesturen
• Scholen, leraren en lerarenopleidingen
• Leerlingen, studenten en ouders?

Meer informatie over het evaluatieprogramma en de onderzoeksrapporten zijn te vinden op: www.evaluatiepassendonderwijs.nl

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij