Zoeken

Evaluatie passend onderwijs

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) laat  het onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs (2014-2020) uitvoeren, dat op de langetermijneffecten van de invoering van passend onderwijs evalueert op beleids- en praktijkaspecten.

Lees meer over het onderzoeksprogramma passend onderwijs en de reeds verschenen onderzoekspublicaties op de website van het NRO.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij