Zoeken

Bekostiging zware ondersteuning

De samenwerkingsverbanden ontvangen sinds 1 augustus 2014 de middelen voor zware (extra) ondersteuning. De (schoolbesturen binnen de) samenwerkingsverbanden verdelen deze middelen vervolgens over de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en kunnen de middelen zo veel mogelijk ten goede komen aan ondersteuning op school en in de klas, passend bij de behoefte van leerlingen. Een deel van de middelen gaat naar het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so), op basis van het aantal leerlingen uit het samenwerkingsverband dat daar onderwijs volgt.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij