Zoeken

Passend onderwijs en jeugdhulp

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dat is vastgelegd in de Jeugdwet. Hierdoor kunnen jeugdigen zorg dichter bij huis krijgen en is het eenvoudiger om knelpunten aan te pakken. Daarnaast zijn er de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet. Deze wetten kunnen gevolgen hebben voor leerlingen die niet alleen in het onderwijs, maar ook daarbuiten ondersteuning en hulp nodig hebben.

Voor een integrale aanpak en een integraal aanbod voor jeugdigen is het nodig om de uitvoering van deze wetten af te stemmen. Omdat passend onderwijs en jeugdhulp, zorg en participatie veel raakvlakken hebben, is goede afstemming tussen schoolbesturen en gemeenten belangrijk.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij