Zoeken

Participatiewet

Aan het einde van hun onderwijsloopbaan kunnen jongeren te maken krijgen met de Participatiewet. Hierin worden wetten voor de onderkant van de arbeidsmarkt samengevoegd en wordt de uitvoering gedecentraliseerd naar gemeenten. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen.

Gemeente verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben

De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Mensen die vóór die datum al in de Wajong zaten, hebben hun Wajong-uitkering behouden en zijn bij het UWV gebleven. Sinds 1 januari 2015 is de Wajong er alleen nog voor jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Mensen met arbeidsvermogen vallen vanaf dan wel onder de Participatiewet. Onderwijs, zorg en arbeidsmarkt moeten daarom goed op elkaar aansluiten en samenwerking van de relevante partners in de regio is noodzakelijk. Zo krijgen jongeren de beste ondersteuning om hun talenten maximaal te ontwikkelen voor een zelfstandige positie in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij