Zoeken

Participatiewet

Aan het einde van hun onderwijsloopbaan kunnen jongeren te maken krijgen met de Participatiewet. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen.

Gemeente verantwoordelijk voor mensen met (gedeeltelijk) arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben

De gemeente is verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. De Wajong is er voor jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Mensen met (beperkt) arbeidsvermogen vallen onder de Participatiewet. Onderwijs, zorg en arbeidsmarkt moeten goed op elkaar aansluiten en samenwerking van de relevante partners in de regio is noodzakelijk. Zo krijgen jongeren de beste ondersteuning om hun talenten maximaal te ontwikkelen voor een zelfstandige positie in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij