Zoeken

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Jongeren van 18 jaar en ouder kunnen te maken krijgen met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met deze wet is de extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ gedecentraliseerd naar gemeenten. De Wmo maakt het mogelijk dat meer mensen met ondersteuning en zorg thuis kunnen blijven wonen.

Gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning van burgers

In de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning van burgers. Deze ondersteuning is voor verschillende doelen beschikbaar, zoals begeleiding en participatie. Ook zijn gemeenten vanuit de Wmo verantwoordelijk voor cliëntondersteuning in alle levensdomeinen aan mensen met een beperking. Dus ook voor bijvoorbeeld de coördinatie van de netwerken integrale vroeghulp en voor zorg aan leerlingen van 18 jaar en ouder die met extra ondersteuning een opleiding volgen of aan het werk willen gaan.

Lees meer over de Wmo op de website van de rijksoverheid

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij