Zoeken

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Leerlingen met een beperking kunnen naar het regulier onderwijs met extra ondersteuning of naar het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so). Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met een zintuiglijke, lichamelijke en/of verstandelijke beperking, langdurig zieke kinderen of kinderen met gedragsproblemen. Op 1 augustus 2013 ging de Wet kwaliteit (v)so in, met als doel de kwaliteit van het (voortgezet) speciaal onderwijs te verbeteren.

Toelating tot het (voortgezet) speciaal onderwijs

De scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, langdurige ziekte, psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen maken deel uit van de regionale samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring af voor leerlingen die het doorverwijst naar het (v)so. Voor kinderen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking zijn instellingen ingericht die het onderwijs, de toelaatbaarheid en de ondersteuning voor deze leerlingen verzorgen.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij