Zoeken
 

Rapport Kinderombudsman ‘Van leerplicht naar leerrecht’

De Kinderombudsman deed onderzoek naar leerlingen die lange tijd geen onderwijs volgen en thuis zitten. Uit het onderzoek blijkt dat schoolbesturen en leerplichtambtenaren bij het zoeken naar een oplossing wellicht verder moeten kijken dan hun verantwoordelijkheden formeel gezien gaan. Daarnaast moeten zij de mogelijkheid hebben om pragmatisch met regels en procedures te kunnen omgaan.

Van leerplicht naar leerrecht (1011.86KB, PDF)

Deel dit bericht

  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn
  • Delen op Facebook
De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij