Zoeken
 

Pioniers in passend onderwijs

Het primair onderwijs in Zuid-Kennemerland en het voortgezet onderwijs in Utrecht en Stichtse Vecht en Helmond-Peelland startten al in het schooljaar 2013-2014 met passend onderwijs. Op deze pagina’s leest u welke ervaringen deze 3 regio’s het afgelopen jaar hebben opgedaan.

Zorgplicht

De scholen voor primair onderwijs in Zuid-Kennemerland en voortgezet onderwijs in Utrecht en Stichtse Vecht en Helmond-Peelland hadden in schooljaar 2013-2014 al een zorgplicht. Ze zijn sindsdien ervoor verantwoordelijk om een passend onderwijsprogramma te bieden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. En de samenwerkingsverbanden zijn al sinds vorig school jaar verantwoordelijk voor het toewijzen en bekostigen van de extra ondersteuning aan leerlingen.

Pioniers delen ervaringen

Samenwerkingsverbanden en scholen mogen passend onderwijs op hun eigen manier vormgeven. De 3 pioniers hadden dan ook elk hun eigen aanpak. Op de pagina’s van Sterk VO Utrecht en Stichtse VechtHelmond-Peelland VO en Zuid-Kennemerland PO leest u hoe deze regio’s passend onderwijs vorig jaar hebben ingevuld. U kunt hun ervaringen gebruiken tijdens het eerste jaar passend onderwijs.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij