Zoeken
 

Wat zijn samenwerkingsverbanden?

Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs (met uitzondering van instellingen cluster 1 en 2) maken deel uit van een samenwerkingsverband. In totaal zijn er 152 samenwerkingsverbanden opgericht: 77 in het primair onderwijs (po) en 75 in het voortgezet onderwijs (vo). Het samenwerkingsverband ontvangt vrijwel al het geld voor de lichte en zware ondersteuning in het onderwijs. Alle samenwerkingsverbanden hebben in een ondersteuningsplan vastgelegd hoe ze het geld voor extra ondersteuning inzetten.

Samenwerkingsverbanden po en vo

In het primair onderwijs bestaat het samenwerkingsverband passend onderwijs uit de reguliere basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en de scholen voor speciaal onderwijs (so) van de clusters 3 en 4. In het voortgezet onderwijs bestaat het samenwerkingsverband uit het regulier onderwijs: vmbo, havo, vwo, pro en de scholen voor vso.

Alle scholen zijn aangesloten

Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs, met uitzondering van de instellingen voor cluster 1 en 2, in de regio zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband. Sommige scholen bestaan uit meerdere vestigingen. Het bestuur van de school is voor alle vestigingen aangesloten bij het samenwerkingsverband waarin de vestigingen staan. Het is dus mogelijk dat een schoolbestuur bij meerdere samenwerkingsverbanden is aangesloten.

Lichte ondersteuning vo

Het geld voor de lichte ondersteuning in het vo gaat nog niet naar de samenwerkingsverbanden. De indicatiestelling en financiering voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) zijn sinds 1 augustus 2015 ondergebracht bij de samenwerkingsverbanden. De inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs is op 1 januari 2016 begonnen.

Lees meer over de inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij