Zoeken

Veelgestelde vragen

De invoering van passend onderwijs roept nog veel vragen op. Hebben ouders nog de vrije keuze voor een school? Hoe zit het precies met de bekostiging? Links vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over passend onderwijs.

Is uw vraag niet beantwoord?

Hebt u op deze website geen antwoord op uw vraag kunnen vinden? Dan kunt u uw vraag stellen via het contactformulier.

De website passend onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De informatie op deze website komt tot stand in samenwerking met onder andere de PO–Raad, de VO–raad, de AOC Raad en de MBO Raad.
Waarmerk drempelvrij